logo
  • 加载中...
中药材大全
零陵香
时间:2020年11月26日信息来源:不详点击: 加入收藏 】【 字体:

零陵香介绍

【别名】
熏草(《山海经》),燕草(《南越志》),蕙草(《别录》),香草(《开宝本草》),铃铃香、铃子香(《梦溪笔谈》),黄零草(《庚辛玉册》),熏香(《本草求真》),陵草(《中药材手册》)。
【汉语拼音】
linglingxiang
【加工采集】
9~10月间,将植株连根拔起,去净根上泥沙,烘干或阴干。
【药材鉴别】
干燥全草,多扭曲不直,呈灰绿至紫棕绿色。表面有纵走线纹及3条棱翘,一侧常生有须状不定根。质脆,易折断,断面三角形,类黄白色。叶互生,有长柄,叶片卵形多皱折,基部楔形具翼,羽状网脉显著,类纸质。有时于叶腋处带有球形蒴果,类白色,果柄细长,长达3.5厘米,萼宿存,果皮薄,内藏多数细小的棕黑色种子,呈立体三角形。根须状,棕黑色。气芳香浓郁,味微苦。以茎叶嫩细、灰绿色、干燥、香气浓、无泥沙者为佳。
产广西、广东及四川、云南、贵州等地。

据《证类本草》濠州零陵香及《植物名实图考》的零陵香附图,均似唇形科植物罗勒或九层塔,但目前用罗勒作零陵香者,仅见于江浙地区。九层塔则仅在台湾及海南岛有分布。市售之零陵香商品主要为灵香草,该种与《证类本草》所载之蒙州零陵香相符。
【功能主治】
祛风寒,辟秽浊。治伤寒、感冒头痛,胸腹胀满,下利,遗精,鼻塞,牙痛。

①《别录》:"主明目止泪,疗泄精,去臭恶气,伤寒头痛,上气,腰痛。"

②《药性论》:"能治鼻中息肉、鼻齆。"

③《海药本草》:"主风邪冲心,牙车肿痛,虚劳疳匿,凡是齿煮,煎含良。"

④《日华于本草》:"治血气腹胀,酒煎服。"

⑤《开宝本草》:"主恶气疰,心腹痛满,下气,和诸香作汤丸用之。"

⑥《广西中药志》:"散风寒,辟瘟疫岚瘴。治时邪感冒头痛。"
【性味】
辛甘,温。

①《别录》:"味甘,平,无毒。"

②《药性论》:"味苦,无毒。"

③《海药本》:"味辛,温,无毒。"
【用法用量】
内服:煎汤,1.5~3钱;或入丸、散。外用:研末掺或煎水含漱。
【宜忌】
①《海药本草》:"得升麻、细辛善。不宜多服,令人气喘。"

②《开宝本草》:"得酒良。"
【归经】
①《本草求真》:"入肺。" ②《得配本草》:"入足太阴、阳明经。"
【备注】
据《证类本草》濠州零陵香及《植物名实图考》的零陵香附图,均似唇形科植物罗勒或九层塔,但目前用罗勒作零陵香者,仅见于江浙地区。九层塔则仅在台湾及海南岛有分布。市售之零陵香商品主要为灵香草,该种与《证类本草》所载之蒙州零陵香相符。
【植物形态】
灵香草,又名:广零陵香(《纲目》),广灵香、平南香、满山香。
多年生直立草本,具浓烈香气,高1米许。根须状。茎往往在下半部呈匍匐状,光滑无毛,具棱或薄翅。单叶互生;无托叶;叶片卵形,长4~9厘米,宽1.5~4.5厘米,先端微尖,基部楔形,两侧顾叶柄下延成翼状,全缘,皱波状,上面深绿色,下面浅绿色,纸质,侧脉每侧3~4条,上面下陷,下面突起。花单生于叶腋,下垂,花柄纤细;花萼淡绿色,深5裂,裂片卵状披针形;花冠黄色,5深裂,裂片椭圆形,长于萼片;雄蕊5,等长,着生于冠管上,花丝极短,分离,基着药,戟形;子房上位,1室,特立中央胎座,胚珠多数,花柱棒状。蒴果球形,果皮灰白色,膜质。种子细小,多数,黑褐色,有棱角。花期5月。果期7~8月。
生山谷、河边、林下。分布四川、云南、贵州、湖北、广东、广西等地。
【临床应用】
防治感冒、流感
取满山香枝叶1斤,加水2000毫升,煎至1000毫升。成人每天100毫升,连服3天(儿童减量)。在流感流行地区预防服药,连续观察1个月,在服药钓165人中发病3人(占1.8%),而对照组(未服药)68人中有10人发病(占14%)。治疗采用复方满山香片剂,每次8片,日服3次。每日量相当于满山香2钱,白前7分,七叶一枝花3分。治疗349人,3天内见效者占89%;有发热的152人中,两天内退热的占90%。服药后未发现明显副作用。据实验研究,75%的满山香水煎液在鸡胚内,对流感病毒有抑制和灭活作用。
【药用部位】
为报春花科植物灵香草的带根全草。
【来自何书】
《本草拾遗》
上一篇:无患子
下一篇:白薇
(作者:佚名编辑:admin)

我有话说

最新文章
推荐文章
热门文章